Prevajanje Julija

SODNO OVERJENI PREVODI

Prevajanje v pravnih postopkih zahteva ustrezno usposobljenega prevajalca. Sodni prevod lahko opravlja le zapriseženi sodni tolmač z ustrezno odločbo, ki jo dodeljuje ministrstvo, pristojno za pravosodje. Sodno overjeni prevodi so žigosani, zvezani z izvirnikom ter vselej pospremljeni s podpisom, ki ga prispeva sodni tolmač. Slednji s tem jamči za ustreznost prevoda in omogoči njegovo rabo v nadaljnjih pravnih postopkih.

Sodni prevajalci prevajalske agencije Julija se ne ponašajo zgolj z odličnim poznavanjem pravne terminologije, ampak so tudi strokovno podkovani na najrazličnejših področjih, v katera prevajajo. Tako lahko zagotavljamo kakovostne prevode ne glede na področje in vam zahtevani sodni prevod priskrbimo v dogovorjenem roku.

Sodno overjeni prevodi najpogosteje zadevajo prevajanje naslednjih listin in uradnih dokumentov:

  • prevajanje izpiskov iz sodnega registra,
  • prevajanje potrdil o nekaznovanju,
  • prevajanje izvedenskih mnenj,
  • prevajanje zdravniških izvidov,
  • prevajanje spričeval, diplom …
  • prevajanje rojstnih in poročnih listov,
  • prevajanje policijskih poročil …

 

Pokličite nas na brezplačno telefonsko številko 080 999 999 ali nam pišite na e-naslov: info@julija.si. Pripravili vam bomo ponudbo in vam sodno overjeni prevod priskrbeli v najkrajšem možnem času.

Brezplačni izračun prevoda

Izračunajte  informativno ceno vašega prevoda.

Izračun
Spletno naročilo

Prek spodnjega obrazca oddajte spletno naročilo.
 

Oddaj naročilo

… V izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo Instituta "Jožef Stefan" smo pri agenciji Julija naročili več prevodov strokovnih besedil. S storitvijo smo bili vedno zadovoljni, saj so bili prevodi .

Z agencijo Julija imamo glede prevajanja ter profesionalnega odnosa zaposlenih samo pozitivne izkušnje. Dosledno upoštevajo roke, pri svojem delu so natančni, do nas pa imajo vedno izjemno topel odnos.

… V izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo Instituta "Jožef Stefan" smo pri agenciji Julija naročili več prevodov strokovnih besedil. S storitvijo smo bili vedno zadovoljni, saj so bili prevodi .

… profesionalni in prijazni, ki se držijo rokov in so hkrati pripravljeni prisluhniti potrebam po nujnih prevodih, ki jih potrebujemo v zelo kratkem času... .

Prevajalska agencija Julija d.o.o. • Kotnikova ul. 35 • Brezplačna številka 080 999-999 • info@julija.si • www.prevajanjejulija.si

Idejna zasnova TriTim, tehnična izvedba  Optiweb